Instalacje C.O. i wodno-kanalizacyjne

Budujemy HVAC & R

– GRUPA REBEL

Ocieplający się klimat nadal nie zwalnia nas z konieczności montażu instalacji grzewczych a ciągle pogarszająca się jakość wody pitnej i malejące jej zasoby przekonują odpowiedzialnych inwestorów do stosowania oszczędnych jak i podnoszących jakość wody, instalacji sanitarnych. Zużytą wodę mamy też obowiązek odprowadzać w stanie jak najmniej degradującym środowisko. Zapewniają nam to nowoczesne, ale też jak najmniej skomplikowane instalacje grzewcze oraz wodno-kanalizacyjne.

Wykonujemy układy

W

Ogrzewań podłogowych – popartych obliczeniami zapotrzebowania oraz strat ciepła jak i uwzględniających rozwiązania architektury wewnętrznej obiektu;

W

Ogrzewań grzejnikowych – z wykorzystaniem grzejników, standardowych / płytowych, dekoracyjnych oraz kanałowych;

W

Instalacji wodno-kanalizacyjnych;

W

Instalacji przeciwpożarowych / hydrantowych;

W

Kotłowni z zastosowaniem pomp ciepła, kotłów gazowych oraz węzłów ciepła;

W

Instalacji gazowych – wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Szukasz rzetelnej firmy z doświadczeniem?

Klimatyzacja . Rekuperacja . Instalacje C.O. i wodno-kanalizacyjne
Skontaktuj się nami